Ασφάλεια και αξιοπιστία στην αποθήκευση οικοσκευών με την etransporters!

Η etransporters διαθέτει σύγχρονους αποθηκευτικούς χώρους, πλήρως οργανωμένους για την σωστή ταξινόμηση των αντικειμένων και την γρήγορη αναζήτηση τους καθώς και προστατευμένους με εγκατεστημένα αυτόματα συστήματα συναγερμών, πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης. Οι υπηρεσίες αποθηκεύσεις οικοσκευών στους χώρους μας μπορεί να γίνει τόσο για μικρό όσο και για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η είσοδος στις αποθήκες απαγορεύεται αυστηρά και η παράδοση των αντικειμένων γίνεται αποκλειστικά από τα φορτηγά και το προσωπικό της εταιρείας μας. Για την περαιτέρω ασφάλεια των οικοσκευών υπάρχει 24ωρη επίβλεψη των αποθηκευτικών χώρων και δυνατότητα σύναψης συμβολαίου πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης που ανέρχεται σε €10.000 ανά οικοσκευή. 

2111820247

Η etrasporters καλύπτει κάθε σας ανάγκη στην αποθήκευση παρέχοντας σας:

Μέθοδο Αποθήκευσης Στα Πλαίσια Ενός Άρτιου Συστήματος Μηχανοργάνωσης Για Τη Σωστή Ταξινόμηση Των Αντικειμένων Και Τη Γρήγορη Αναζήτησή Τους​

Ασφαλισμένο χώρο αποθήκευσης με αυτόματα συστήματα συναγερμών πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης βάσει ευρωπαϊκών προτύπων για την πλήρη και πιστοποιημένη προστασία των οικοσκευών.

Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη μέχρι του ποσού των €10.000 ανά οικοσκευή. Για μεγαλύτερης αξίας αντικειμένων παρέχουμε την δυνατότητα ασφάλισης με πρόσθετο κόστος κατόπιν εκτίμησης του ασφαλιστικού συμβούλου.

Αξιοπιστία και ασφάλεια, καθώς η παραλαβή και παράδοση των αντικειμένων από και προς τους αποθηκευτικούς μας χώρους γίνεται αποκλειστικά από φορτηγά και το προσωπικό της εταιρείας μας.

Σύγχρονους αποθηκευτικούς χώρους για χρονική διάρκεια χωρίς περιορισμό.

Για λόγους ασφαλείας, η πρόσβαση στους αποθηκευτικούς χώρους επιτρέπεται μόνο στο εξειδικευμένο προσωπικό μας.

Τα αντικείμενα αποθηκεύονται συσκευασμένα σε ξυλοκιβώτια των 10m3.

Ποια είναι η διαδικασία;

no1

Επίσκεψη στο χώρο σας

στο χώρο σας χωρίς χρέωση για εκτίμηση της οικοσκευής σας. Σύναψη συμφωνητικού για την διασφάλιση της συνεργασίας σας μαζί μας.

no2

Προετοιμασία για μεταφορά αντικειμένων

Λύσιμο των αντικειμένων προς αποθήκευση. Συσκευασία των αντικειμένων (επίπλων ή ολικής συσκευασίας). Καταγραφή των αντικειμένων από τον υπεύθυνο αποθήκευσης σε λίστα την οποία σας παραδίδουμε τη στιγμή της φόρτωσης.

no3

Μεταφορά, Ταξινόμιση & Αποθήκευση

Ομαλή μεταφορά της οικοσκευής σας στους χώρους αποθήκευσης. Ταξινόμηση και αποθήκευση της οικοσκευής στους υπερσύγχρονους χώρους μας.